Dnes má svátek:
Stupně Reiki

1. Stupeň

    První stupeň Reiki je základní kurz, kde je žadatel vyladěn na přijímání této léčivé energie. Každý z nás má latentní kanál pro příjem této léčivé energie. Tento kanál se otevírá a pročišťuje zasvěcením. Zasvěcení je prováděno dle tradičního systému podle Dr. Usuiho. Do prvního stupně je žadatel zasvěcen celkem 4x, a to 2x první den a 2x druhý den kurzu. Rozestup mezi zasvěcením je cca 4h. Zasvěcení je rozděleno proto, aby se tělo snadno přizpůsobilo velkému přísunu energie. Takto rozdělené zasvěcení je snadno dostupné pro každého, ať je jeho citlivost na energii jakákoliv. Posledním čtvrtým zasvěcením je kanál pro příjem energie Reiki stabilizován na celý život. Zasvěcením se též vytvářejí důležité ochranné funkce proti přenosu nemoci z praktikanta na klienta a naopak (oba mohou být nemocní). Tato ochrana je velmi užitečná po celý život. Schopnost pracovat s Reiki nemůže zasvěcený nikdy ztratit.

    Po zasvěcení do prvního stupně je možné Reiki používat pro sebe a druhé stejnou měrou. Reiki se neomezuje jen na lidi. Léčivé energie s vděčností ráda přijímají i zvířata, rostliny, kameny apod. Dále dochází ke zvýšení senzibility a spirituální vnímavosti. Znovu se objevují naše zapomenuté či potlačené mimosmyslové schopnosti.

    Po zasvěcení do prvního stupně (následující cca 2-3 týdny) dochází k znovunastartování očistných a ozdravných procesů v těle. Objevují se různé nedoléčené nemoci a bolesti, které se ihned samy čistí a velmi rychle odeznívají. Není čeho se obávat, protože Reiki léčí to, co nás "nevědomě" oslabuje. Celkově se dá říci, že toto období je doprovázeno přívalem energie a klidu. Průběh tohoto očistného období je rozdílný tak, jako každý jsme jiný. Během tohoto období dochází též k detoxikaci těla a doporučuji pít hodně vody a dostatečně odpočívat.

    Někdy se stává, že při proceduře Reiki vyplaví na povrch vědomí nezpracované emoce a pocity, které prorazí navenek silným výbuchem. Někoho toto může vyděsit, ale škodu to nadělat nemůže. Neboť zasvěcovaný je již pod ochranou Reiki a současně i Reiki mistra, který je na podobné situace připraven z pozice svého mistrovství. V podobných situacích má zasvěcený právo se na svého Reiki mistra obracet a žádat jej o pomoc či podporu!!!

    Čím častěji se Reiki používá, tím více je energie Reiki citit a její intenzita se zvětšuje. Při časté práci s Reiki se čistí i energetický kanál a síla energie, která jím prochází, je větší a větší. Když Reiki už nemusí rozpouštět tolik bloků v Reiki kanálu, zbyde ji mnohem víc pro další použití. Nastává celková harmonizace organizmu, která se postupně více a více upevňuje. Posilují se naše vnitřní fyzické a psychické obranné mechanizmy, imunitní systém, instinktivní vnímání, kůže se všemi ochrannými funkcemi a aura jako energetický plášť. Dochází k uvolnění strachů a napětí, a roste vnitřní síla. Osvobozováním od strachů a bloků v těle, čakrách a auře se postupně začne čistit i náš celý život na všech úrovních. Začíná se čistit vztah nás samotných k sobě i druhým.

    Vše je ale dáno naší prací na sobě. Kdo na sobě pracuje, uvidí dříve či později výsledky. Ty jsou úměrné naší práci a vytrvalosti. Reiki ctí naše rozhodnutí. Pokud se rozhodneme a požádáme, Reiki nám pomůže zbavovat se destruktivních a negativních návyků a nahradí je harmonií.


Reiki je velký dar na celý život.Co obsahuje zasvěcení do 1. stupně Reiki?

 • 4 zasvěcení pro přijímání léčivých energií Reiki
 • Teoretická část o reiki, čakrách, auře...
 • Praktická část s technikami reiki
 • Základní techniky práce s kameny, kyvadlem...
 • Podrobně popsaná teorie i postupy (manuál)
 • Individuální poradenství ohledně zdravotního stavu
 • A další... :-)


 •      Kurz určen pro každého, pro všechny věkové kategorie. Není nutné mít jakékoliv znalosti, zkušenosti nebo dovednosti. Jedinou podmínkou je neužívat žádné léky ovlivňující psychiku. Jiné podmínky pro absolvování tohoto kurzu nejsou. První stupeň je základem pro všechny další kurzy Reiki. Po zasvěcení je schopnost předávat Reiki trvalá. Nemůžete ji ztratit, ani se časem nesnižuje.
  2. Stupeň Reiki

      K absolvování 2. stupně Reiki by nemělo dojít dříve jak 21 dnů po 1.stupni, ale doporučuji dobu 2-3 měsíců. Je velmi přínosné dopřát tělu i celému energetickému systému čas a prostor pro očistu. Ten správný čas pro 2. stupeň ucítí každý sám, ucítí "jo, do toho jdu".

      Reiki kanál je již otevřen a naladěn z 1. stupně. 2. stupeň obsahuje jen jedno zasvěcení a to samo o sobě zhruba ztrojnásobuje sílu používané energie. Většina energetických projevů na fyzické úrovni už prodělává léčení a některé bloky jsou již rozpuštěny. Toto je také znatelné na žácích, kteří přicházejí na kurz s dychtivým očekáváním dalších možností a použití Reiki. Nicméně někdy s obavou, jestli to zvládnou. Každého, kdo se rozhodne podstoupit zasvěcení do 2. stupně Reiki, totiž čekají úžasné změny. Změny, od kterých drží v rukou klíč. Změny, které jsou tak jemné a přesto vnímatelné, že je může popsat jen praktikant sám. Je to proniknutí k jemnostem a krásám života, je to kouzlo spirituálního projevu každý den.

      Na 2. stupni jsou žákovi předány 3 tajné symboly a mantry pro práci s Reiki. Jedná se o dálkový, zesilovací a mentální symbol. Žák se učí tyto symboly používat, kreslit, kombinovat atd. A k čemu jsou tyto symboly?

  Dálkový symbol: umožnuje pracovat s Reiki na dálku. Umožňuje posílat Reiki do jakéhokoliv místa, času a prostoru a ta bude přijímána okamžitě!

  Zesilovací symbol: zesiluje průtok energie Reiki. Reiki působí intenzivněji a doba léčení a působení se zkracuje. Reiki je možno v podstatě neomezeně zesilovat. Dále se tento symbol používá jako ochrana jednotlivce, situace, očista jídla atd. Rovněž se používá k čištění prostorů od negativních energií.

  Mentální symbol: přináší schopnost posílat Reiki energii do příčiny. Nezáleží, kde se příčina nachází tj. ať je v budoucnosti, minulosti nebo přítomnosti. Tím nám umožňuje napravovat karmické, psychické a mentální zátěže (traumata), které nás trápí a poznamenávají. Další použití je pomoc při mentálních poblémech jako jsou např. návyky, zlozvyky (kouření, drogy, kousání nehtů, nízká sebehodnota a sebevědomí……).

      Možnosti druhého stupně jsou neomezené. Jediným omezením jsou naše přesvědčení, že to či ono nejde, lenost či pohodlnost, ale i na tomto se dá pracovat. Možnosti druhého stupně přinášejí praktikantovi napravení psychických, mentálních, emocionálních i duchovních traumat.


  Stačí se jen rozhodnout...  Co obsahuje zasvěcení do 2. stupně Reiki?

 • Zasvěcení pro přijímání léčivých energií Reiki
 • Předání 3 symbolů Reiki
 • Teoretická i praktická část s technikami
 • Práce s vnitřními archetypy
 • Podrobně popsaná teorie i postupy (manuál)
 • A další... :-)


 •     Kurz je určen těm, kteří zvládli kurz 1. stupně Reiki a přejí si dále rozvíjet svoje schopnosti a naučit se další techniky práce s Reiki.  3. Stupeň

      Třetí stupeň je jako třešnička na dortu. Je určen těm, kdo si přejí na sobě velmi hluboce pracovat. K tomu dostávají k dispozici mistrovské energie. Zasvěcený získává energie i schopnosti mistra, neboť je do těchto energií zasvěcen mistrovským symbolem. Tento stupeň se liší od mistrovského jen v tom, že jen mistr umi zasvětit, vyladit druhé na příjem Reiki. Schopnosti a energie k použití se zesilují. Je to velká vnitřní transformace s energií Reiki. Tento stupeň obsahuje jedno zasvěcení. Reiki se dostává do hlubších úrovní jednotlivce. Jednoduše řečeno, na prvním a druhém stupni je energie Reiki přivedena zasvěcením do fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovně. Na třetím stupni je to navíc i kauzální, příčinná úroveň. Na prvním a druhém stupni přicházela energie Reiki na požádání. Ve třetím stupní je praktikant v proudu Reiki neustále.


  Mistrem pro sebe...  Co obsahuje zasvěcení do 3. stupně Reiki?

 • Zasvěcení pro přijímání energií Reiki - mistrovské energie
 • Vytváření léčivých esencí
 • Teoretická i praktická část s technikami
 • Podrobně popsaná teorie i postupy (manuál) • Mistrovský stupeň

      Mistrovský stupeň obsahuje předání mistrovského symbolu, postupů pro zasvěcení do všech stupňů včetně mistrovského. Po energetické stránce je zasvěcení do mistrovského stupně velmi rozsáhlé. Zasahuje všechny energetické struktury člověka. Dá se řící, že energie Reiki je v každém pocitu, v každé myšlence. Reiki mistr v energii Reiki neustále žije a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Proto na tomto stupni se vše rychle uskutečňuje. Je důležité, aby byl žadatel na tento stupeň v harmonii. Mistrovský stupeň je určen těm, kdo cítí že Reiki je jejich poslání. Pro ty, kdo chtějí Reiki učit a předávát dál. Ne každý je schopen být mistrem a tak je tento stupeň velmi osobní záležitostí.

      Zasvěcení do mistrovského stupně mohou absolvovat i žáci jiných mistrů, kteří mají za sebou předchozí stupně.


  Mistrem pro druhé...  Co obsahuje zasvěcení do mistrovského stupně Reiki?

 • Zasvěcení pro přijímání energií Reiki - mistrovské zasvěcení
 • Teoretická i praktická část - zasvěcování
 • Podrobně popsaná teorie i postupy (manuál)
 • Manuály ke všem stupňům + ostatní materiály na CD
 •    © 2006 Reiki Mistr Jan Kalabza
  Všechna tráva vysazena.